Boek Lovers Corner

Het concept van werkloosheid

Werkloosheid is een situatie waarin personen in de werkende leeftijd die in staat en bereid zijn te werken, geen betaald werk kunnen vinden. Met andere woorden, werkloosheid verwijst naar een situatie waarin mensen die in staat zijn te werken en door hun leeftijd gekwalificeerd zijn om te werken, geen werk kunnen vinden. Lees ook meer over het aantal werklozen Nederland.

Het werkloosheidspercentage wordt aangeduid met het symbool “U” en wordt weergegeven met de formule:

U = Aantal werklozen X 100% / beroepsbevolking

Soorten werkloosheid

  1. Structurele werkloosheid: dit is het type werkloosheid dat ontstaat als gevolg van veranderingen in het patroon van de vraag naar bepaalde goederen. Als de vraag laag is, kan dit ertoe leiden dat industrieën hun personeelsbestand inkrimpen, wat uiteindelijk resulteert in structurele werkloosheid.
  2. Seizoenswerkloosheid: Dit is het type werkloosheid dat optreedt in industrieën waarvan de productie onderhevig is aan seizoensgebonden schommelingen. Met andere woorden, er zijn bepaalde productie seizoenen. Wanneer dergelijke industrieën buiten het seizoen zijn, d.w.z. niet produceren, zijn er zeer weinig werknemers nodig, hetgeen tot werkloosheid leidt. Lees meer over myron knoops.
  3. Massawerkloosheid: Massawerkloosheid is het type werkloosheid dat vele beroepen en bedrijfstakken tegelijk treft. Zij wordt veroorzaakt door een daling of afname van de hoeveelheid gevraagde goederen. De aldus getroffen bedrijfstakken zullen overgaan tot inkrimping van het personeel, hetgeen tot werkloosheid leidt. Massale werkloosheid wordt ook cyclische of gebrekkige werkloosheid genoemd.
  4. Onderbezetting: Dit is de vorm van werkloosheid die optreedt wanneer een individu op minder dan zijn volledige capaciteit werkt zodat zijn productiviteit onder het maximum ligt. Onderbezetting doet zich voor wanneer een werknemer niet op zijn volle capaciteit werkt.
  5. Frictiewerkloosheid: Dit is het type werkloosheid dat ontstaat als gevolg van veranderingen in de productietechnieken. Als gevolg van de vooruitgang in de technologie worden machines in de productie geïntroduceerd, die arbeid plegen te vervangen en dit kan leiden tot inkrimping van de werknemers. Frictiewerkloosheid.
  6. Vrijwillige werkloosheid: Vrijwillige werkloosheid ontstaat wanneer een werknemer opzettelijk weigert betaald werk aan te nemen, ook al zijn er arbeidsmogelijkheden, ontvangt hij een werkloosheidsuitkering van de overheid, zijn de beschikbare banen niet aantrekkelijk, enz.
  7. Residuele werkloosheid: Dit is het soort werkloosheid dat ontstaat als gevolg van lichamelijke of geestelijke handicaps. Zij die gehandicapt zijn en niet in staat zijn te werken, vallen in deze groep.
  8. Werkloosheid: Dit is het type werkloosheid waarbij het gaat om banen die niet permanent zijn. Dit komt vaak voor bij ongeschoolde arbeid, zoals deeltijdbanen.

Werkloosheid heeft een zeer negatieve invloed op de economie van de natie, omdat het menselijk potentieel op straat rondzwerft. Sommige van hen, die niet slim genoeg zijn, zijn misschien niet creatief genoeg om als zelfstandige te werken en dit kan de economie van een land doen stagneren of zelfs instorten. In ontwikkelingslanden ontstaan hierdoor hoge misdaadcijfers.

Labels :

Delen :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr